Козіївський ЗДО (ясла-садок) Краснокутської селищної ради
Богодухівського району Харківської області

сторінка асистента вихователя

 

з 27.05 по 31.05.2024. пройшли засідання Команд психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП,де були підбиті підсумки за такий складний навчальний рік, в ЗДО працює 8 команд ППС.

Розвиткові заняття проводить асистент Олена Лисенко

  

Розвиткові заняття проводить асистент Єлизавета РУДЬ

  

ПЛАН РОБОТИ АСИСТЕНТА ВИХОВАТЕЛЯ

 Козіївського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

на 2023/2024 навчальний рік

РУДЬ Єлизавети Олександрівни

Розділи плану

 

Вступ

 1. Організаційно – педагогічна робота
 2. Робота з медичними установами
 3. Освітня робота
 4. Робота з вихователями корекційно – розвиткової роботи, учителем – логопедом, музичним керівником, практичним психологом.
 5. Робота з батьками
 6. Підвищення фахового рівня

План корекційно – розвиткової роботи інклюзивної старшої групи Козіївського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) (далі-ЗДО) регламентують відповідні законодавчі та нормативно – правові акти, зокрема: Конституція України( ст.53), закони України « Про освіту» ( нова редакція ), про « Дошкільну освіту» ( зі змінами та доповненнями ).

План складено відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій МОН України « Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» від 10.12.2015.№1/9-487, листа МОН від 21 серпня 2023 р. № 1/12490-23. Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 »,  Посадової інструкції асистента вихователя; Положення про дошкільний навчальний заклад від 29.07.2015 № 530( зі змінами); Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 № 234; наказу Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних начальних закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446; переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України   для використання в дошкільних навчальних закладах у 2023/2024 навчальному році; Базового компоненту дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти України, реалізується програмами та навчально – методичним забезпеченням, що затверджує Міністерство освіти і науки України ( у ньому зведено норми та положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи. Розкрито також  загальні положення, зміст і структуру, інваріативний та варіативний складники змісту освіти),освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»  

Особливості дошкільної освіти дітей з особливими потребами зумовлені специфікою структури дефекту, яка характерна для зазначеної аномалії розвитку – зниження інтелекту, недостатність пізнавальних процесів, незрілість емоційно – вольової сфери. Важливо, що за умови раннього корекційного впливу можливе суттєве підвищення рівня інтелектуального розвитку.

Метою спеціальної освіти й виховання дітей з особливими освітніми потребами є : корекційний розвиток пізнавальної, емоційно – вольової сфер, переваг особистості, що дало б можливість значній частині з них після виховання й навчання в закладах дошкільної освіти навчатися в звичайних умовах початкової загальної школи, а іншим продовжити навчання в школі інтенсивної педагогічної корекції або в умовах інклюзивного чи інтегрованого класу загальноосвітньої школи та здобути цензовий рівень освіти.

Асистентом вихователя інклюзивної різновікової групи було сплановано корекційно – розвиткову роботу на 2023/2024 навчальний рік.

Пріоритетні завдання асистента вихователя на 2023/2024 навчальний рік.

 • Працювати з дітьми над адаптацією в соціальній, освітній і побутовій сферах життєдіяльності; формуванням і розвитком словника зв’язного мовлення, моторних функцій, психічних процесів, елементарних психічних процесів, елементарних математичних уявлень, сенсорних еталонів.
 • Співпрацювати з фахівцями, які безпосередньо працюють із дітьми з особливими потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечувати разом з іншими працівниками закладу освіти здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці.
 • Допомагати в організації освітнього процесу в інклюзивній групі.
 • Спостерігати за дітьми з особливими освітніми потребами для вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб.
 • Створити єдиний корекційно – освітній простір як для дітей з ООП, так і для звичайних.
 • Надавати консультативну допомогу батькам і педагогам.
 • Підвищувати власний професійний рівень.

Освітні завдання педагогічного колективу на 2015/2025 навчальний рік.

 • Забезпечити систематизацію змісту та засобів навчання, виховання й розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти; чинних комплексних, парціальних, освітніх програм і програм для дітей, які мають особливі освітні потреби.
 • Продовжувати створювати сприятливі умови для організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами через надання їм якісної корекційно – розвиткової допомоги.
 • Удосконалювати роботу з мовленнєво – комунікативної компетентності дітей дошкільного віку.
 • Забезпечити наступність у роботі між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах освітньої реформи « Нова українська школа».

№ з/п

      Зміст роботи

Термін проведення

Примітки

 

1                    

Організаційно-педагогічна робота.

Обстежити дітей у групі: стан загальної та дрібної моторики, уміння і навички дітей, фонематичні процеси, словник, логічне мислення, зв’язне мовлення, рівень сформованості узагальненої функції мовлення, сформованість психічних процесів, часових і просторових орієнтирів.

Вересень

 

 

Робота з медичними установами.

Вивчити медичну документацію та висновки ІРЦ, діагнози психоневролога й інших лікарів-фахівців.

Заповнити індивідуальні картки розвитку дітей.

Скласти розклад занять.

Скласти індивідуальну програму розвитку дитини, план корекційно-розвиткової роботи з дітьми.

Заповнювати щоденники спостережень.

Вересень

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

Забезпечити охоплення дітей з ООП віку різними формами навчання відповідно до стану здоров’я , їхніх можливостей і здібностей.

Вересень

 

 

Оформити документацію для направлення дітей на консультацію до ІРЦ

Квітень-травень.

 

 1.  

 

 

 

Систематично проводити індивідуальнізаняття з огляду на план корекційно-розвиткової роботи

Протягом навчального року 6 занять на тиждень

 

 

Поповнювати куточок розвивальними іграми, дидактичними матеріалами для проведення занять в ігровій формі.

Протягом навчального року

 

 

Систематично відвідувати заняття вихователів для аналізу проведеної корекційної роботи.

Протягом навчального року

 

 

Разом із вихователем групи здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

Проводити освітні, виховні, соціально-адаптаційні заходи з використанням різних форм роботи та запровадженням ефективних форм їх проведення;

допомагати дітям з особливими освітніми потребами виконувати освітні завдання;

залучати дітей з особливими освітніми потребами до різних видів освітньої діяльності на заняттях.

Протягом навчального року

 

 

Використовувати різноманітний дидактичний матеріал на заняттях.

Протягом навчального року

 

 1.  

Проводити роботу за такими напрямами:

 • розвивати зв’язне мовлення;
 • розвивати часові та просторові орієнтири;
 • розвивати трудову та ігрову діяльність.

Протягом навчального року

 

 

Формувати словник дітей:

 • активізувати та збагачувати, уточнювати відповідно до лексичних тем, передбачених програмою.
 • розвивати інтерес дітей до незнайомих і малознайомих слів.

Протягом навчального року

 

 

Розвивати інтерес дітей до незнайомих і малознайомих слів.

 •  

 

 

Постійно проводити консультації для вихователів із метою ознайомлення з динамікою корекційно-розвиткової роботи, індивідуальними особливостями розумового розвитку дітей

Протягом навчального року

 

 

Організувати предметно-корекційне середовище й обладнання інклюзивної групи

Протягом навчального року

 

 

Проводити спільно з вихователем групові батьківські збори

Протягом навчального року

 

 

Співпрацювати з музичним керівником у проведенні музичних занять, підготовці до святкових ранків.

Протягом навчального року

 

 

Співпрацювати з учителем-логопедом для встановлення наступності в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Протягом навчального року

 

 

Співпрацювати з практичним психологом дошкільного закладу для встановлення наступності в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Протягом навчального року

 

 

Проводити консультації для вихователів:

 • «10 правил комунікації з батьками дітей з особливими освітніми потребами»;
 • «Круглий стіл для вихователів тема: Як працювати з дітьми з ООП »;
 • Проблемна бесіда «Організація індивідуальної роботи з дітьми з особливими потребами»

Грудень

Лютий

Березень

 

 

 

Робота з батьками.

Провести консультації для батьків:

 • «Психологічний практикум з проблеми Діти з особливими потребами: правила взаємодії з ними»
 • « Організація роботи батьківського порадника: Психологічна допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами»
 • « Як допомогти дитині з вадами мовлення”

 

 

 

 

Листопад.

 

Січень

березень

 

 

Заохочувати батьків до щоденного закріплення завдань, які надають учитель- логопед, вихователь, асистент вихователя.

Протягом навчального року

 

 

Систематично доводити до відома батьків результати корекційного впливу на розвиток дитини

Протягом навчального року

 

 

Ознайомити батьків з результатами моніторингу

Травень

 

 

Підбити підсумки корекційно-розвиткової роботи за навчальний рік.

Травень

 

 

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо способів реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту через інклюзивне навчання.

Постійно

 

 

Підвищення фахового рівня.

Постійно підвищувати власний фаховий рівень через ознайомлення з новинками методичної літератури; досвідом роботи своїх колег; своєчасно вивчати нормативно-правові документи.

Протягом навчального року

 

 

Проходити курси підвищення кваліфікалії для асистента вихователя на затвердженних педрадою платформах

Протягом навчального року

 

 

Використовувати інноваційні технології та програми в роботі для дітей з особливими освітніми потребами

Протягом навчального року

 

 

Брати активну участь у роботі педагогічних рад, консультацій і семінарів-практикумів закладу дошкільної освіти

Протягом навчального року

 

 

Опрацювати новинки методичної та спеціальної літератури, статті фахових журналів: « Вчитель-дефектолог», « Дошкільне навчання», « Практичний психолог» тощо

Протягом навчального року

 

 

 

Співпраця з Краснокутським ІРЦ

Протягом навчального року

 

 

Висвітлення проблеми інклюзивної освіти на сайті ЗДО.

Протягом навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *